Služby

Oddělení pro dospělé

 • registrace čtenářů nad 15 let
 • absenční půjčování knih a časopisů
 • rezervace knih
 • vyhledávání v knihovním fondu pomocí on-line katalogu knih
 • zodpovídání faktografických a bibliografických dotazů

Studovna

 • studium dokumentů z fondu knihovny
 • čítárna časopisů a novin
 • přístup na internet
 • tisk informací z internetu
 • možnost využití programů OpenOffice (alternativa k Wordu a Excelu)
 • pomoc při práci s počítačem, internetem a on-line katalogem knih
 • kopírování dokumentů z fondu knihovny, formát A4

Oddělení pro děti

 • registrace dětských čtenářů
 • absenční půjčování dětských knih a časopisů
 • rezervace knih
 • vyhledávání v knihovním fondu pomocí on-line katalogu knih
 • zodpovídání faktografických a bibliografických dotazů
 • pomoc při výběru knih a tvorbě čtenářského plánu (např. pro čtenářský deník)
 • přístup na internet
 • tisk informací z internetu
 • kopírování dokumentů z fondu knihovny, formát A4
 • možnost využití programů OpenOffice (alternativa k Wordu a Excelu)
 • pomoc při práci s počítačem, internetem a on-line katalogem knih
 • besedy a informační lekce pro školy
 • doplňkové zábavné aktivity pro děti, tvůrčí aktivity, soutěže
 • celoroční motivační soutěž o poklad

Knihovní řád

Ceník

Poplatek za registrační období (registrační poplatek)

 • pro uživatele staršího 15 let na 12 měsíců………………………………………….. 80 Kč
 • pro uživatele mladšího 15 let na 12 měsíců………………………………………… 40 Kč
 • pro uživatele mladšího 15 let na 3 měsíce………………………………………….. 30 Kč

Poplatek za rezervování dokumentu (rezervační poplatek)

 • pro uživatele staršího 15 let………………………………………………………………. 10 Kč

Poplatek za vystavení duplikátu čtenářského průkazu

 • pro všechny uživatele……………………………………………………………………….. 20 Kč

Poplatky za kopírovací a reprografické služby

 • kopie nebo tisk 1 strany formátu A4 černobíle text…………………………………. 2 Kč
 • kopie nebo tisk 1 strany formátu A4 černobíle s obrázky nad 5×5 cm…….. 10 Kč

Poplatek z prodlení

 • za každý započatý týden……………………………………………………………………. 20 Kč

Poplatky za náhradu škod

 • za ztrátu nebo zničení knihy……………………………………………………………… 250 Kč
 • za úkony spojené s náhradou ztracené či zničené knihy………………………… 50 Kč
 • za ztrátu nebo zničení periodika, brožury nebo přílohy………………………….. 50 Kč
 • za úkony spojené s likvidací škody vzniklé poškozením dokumentu………… 50 Kč