Změna Ceníku služeb od 1. ledna 2017

Vážení čtenáři, knihovna upravuje ceny některých svých služeb.
Pokuty za překročení výpůjční doby a ceny nadstandardních služeb se zvyšují, registrační poplatek zůstává stejný.

 

Vážení čtenáři, od ledna 2017 knihovna upravuje ceny některých svých služeb.

Začněme dobrou zprávou! Zvýšení cen se nijak nedotkne běžných čtenářů, kteří nevyužívají nadstandardních služeb a vracejí knihy podle půjčovních podmínek. Registrační poplatek i poplatek za vystavení poškozené nebo ztracené průkazky zůstává stále stejný a je jeden z nejnižších v celé republice.

 

Zvýšení cen rozprostřela knihovna mezi pokuty za porušení výpůjčních podmínek a čtenáře, kteří žádají nadstandardní služby (například přednostní blokaci dokumentů). Dochází k následujícím třem změnám:

Poplatek z prodlení: 20 kč za každý započatý týden.

Pokuta za překročení výpůjční doby je vypočítávána vždy 1., 8., 15. … kalendářní den po posledním dnu výpůjční doby a zvýší se pokaždé o 20 kč.

Připomínáme také, že 1. upomínka je čtenářům odesílána pouze elektronicky, a že překročení výpůjční doby můžete předcházet včasným prodloužením (osobně, emailem, telefonicky). 4 dny před uplynutím výpůjční doby také výpůjční program rozesílá tzv. předupomínku (tedy varování, že se blíží konec výpůjční doby) čtenářům, kteří knihovnicím nahlásili svůj email.

Poplatek za rezervaci dokumentu: 10 kč.

Upozorňujeme, že tento poplatek je potřeba zaplatit vždy, když byla rezervace vyřízena (tzn. když se do knihovny vrátila rezervovaná kniha a byla uložena pro čtenáře, který si ji rezervoval). Nezáleží tedy na tom, zda se následně čtenář rozhodne dokument si nepůjčit, anebo zda si čtenář knihu nestihne v daném limitu vyzvednout – v obou případech poplatek 10 kč za vyřízení rezervace uhradit musí. Pokud ovšem čtenář rezervaci zruší dříve, než se kniha vrátí, poplatek samozřejmě neplatí.

Také připomínáme, že na vyzvednutí knihy má čtenář 3 týdny od doby, kdy byla pro něj uložena (a kdy byl případně vyrozuměn e-mailovou zprávou). Poté je kniha dána k dispozici dalším čtenářům.

10 kč bude knihovna účtovat za rezervace vzniklé po 1. lednu 2016. Čtenáři, kteří si vytvořili rezervace za původních podmínek, budou samozřejmě platit poplatek podle původního ceníku.

Krátkodobá registrace na 3 měsíce: 30 kč.

Krátkodobá registrace slouží zejména čtenářům, kteří si nechtějí knihy z knihovny půjčovat opakovaně.

 

Dále už jen dvě upozornění:

Z technických důvodů je knihovna nucena zrušit barevný tisk pro čtenáře.

A závěrem ještě upozorňujeme, že u nejžádanějších dokumentů (např. často žádané novinky nebo knihy školní četby) stanovuje knihovna zkrácenou výpůjční dobu 3 týdny, aby se dokumenty dostaly k většímu počtu čtenářů. Na toto zkrácení je čtenář vždy výslovně upozorněn při vypůjčení dokumentu.

Zpět

Komentáře nejsou povoleny.