Otázka na září

Přijďte si do knihovny zasoutěžit!

Socha zdobící kašnu na Grébovce představuje:

a) mistra Jana Husa

b) Neptuna

c) Karla Hynka Máchu.

Vylosované výherce odměníme začátkem příštího měsíce.

Zpět

Komentáře nejsou povoleny.