10x pro náročnější

Deset titulů, které Vám představujeme tentokrát, by mohlo zaujmout čtenáře, kteří v knihách nehledají pouze relaxaci, ale také náročnější příběh, myšlenky nebo tematické či jazykové experimenty. Posuďte sami.

Kliknete-li na obrázek knihy, zjistíte, zda je kniha právě dostupná k vypůjčení.

 Poppy Adams : Chování nočních motýlů

Psychologický thriller o soužití dvou sester z vědecké rodiny se odehrává ve starém viktoriánském sídle v Anglii. Starší Ginny zkresluje realitu podle svého. Poté, co získá pocit, že mladší Viviene ohrožuje její verzi minulosti, se rozhodne pro radikální řešení… Příběh je vystavěn s neobyčejnou zručností a citem pro monologickou formu vyprávění a propojený s vědeckým popisem detailů ze života hmyzí říše.

 Augusto Cury : Prodavač snů

Na střeše mrakodrapu se odehráva drama, další člověk se rozhodl vzít si život. Od pádu ho dělí poslední krok. Zvědavým davem se prodere muž a vystoupí na střechu k sebevrahovi… Blázen, anebo geniální znalec lidských duší? Prostřednictvím příběhu se autor snaží poodhalit složitou psychologii a myšlení lidí a současně pozvolna poodhaluje tajemství. Jaké? To můžete v lidsky a moudře popsaném příběhu zjistit sami.

 Reif Larsen : Mapa mých světů

Lehce karikaturní a schematické vykreslení postav spolu s pohotovými komentáři „dětsky dospělého“ vypravěče stojí za celkově humorným laděním románu, který se i přesto pohybuje na vlnách jemné melancholie. Komiks, zápisník, pohádka, dobrodružný příběh o cestě za dospělostí, kniha, která v sobě nese jednu „životní mapu“ mladého kartografa.

 Olga Tokarczuk : Běguni

Děj knihy je postaven na kulturním fenoménu – cestování. Proč lidé cestují, proč nezůstávají na místě? Jsme všichni nomády, pro které je překonávání prostoru smyslem života? Autorka popisuje svět dnešních poutníků, kteří vozí svou cestovatelskou výbavu, své nemoci z časových posunů a vlastní jazyk. Návštěva tohoto světa je díky autorčinu vypravěčskému mistrovství velkým zážitkem.

 Sing-ťien Kao : Hora duše

Hora duše v sobě mimořádným způsobem spojuje tradici klasické čínské literatury s impulzy moderního evropského románu. Ve dvou provázaných vyprávěních sledujeme jednak cestu mladého čínského intelektuála odlehlým čínským venkovem, jednak pásmo dialogu mezi mužem a ženou. Kniha nedává odpovědi na otázky života, ale vede nás na místa, kde si člověk musí odpovědět sám.

 Chuck Palahniuk : Pygmej

Protagonistou a vypravěčem románu je chlapec, který přijíždí do USA z blíže neurčené nedemokratické země v rámci výměnného studentského programu. Rodina v níž je ubytován je typicky středostavovská, bělošská a křesťanská.Chlapec je odmala trénován v bojových uměních, v praktikách zabíjení, chemii a nenávisti k Americe. Krycí jméno operace zní ZKÁZA. Černočerná komedie o terorismu a rasismu a americké konzumní společnosti, psaná jako jazykový a stylový experiment.

 

 Harry Mulisch : Objevení nebe

Román je vlastně zprávou anděla svému nadřízenému o splněném poslání. Bůh zjistí, že lidstvo uzavřelo pakt s ďáblem a rozhodne se ukončit svou smlouvu s lidmi, vytesanou na dvou kamenných deskách, které snesl Mojžíš z hory. Fantastická cesta za deskami, trvající celé dvacáté století, začíná. Dílo kombinuje realistické popisy se surrealistickými obrazy, skutečné události se situacemi čistě fiktivními, světové dějiny s mikropříběhy jednotlivců. Propracované hře s náboženskou, matematickou a okultistickou symbolikou téma knihy vytváří neomezené herní pole.

 Jack Kerouac : Vize Codyho

V knize se evokují skutečné události a předobrazem postav jsou skutečné osoby. Střídá zde vypravěčské postupy ve snaze naplnit svou představu spontánního psaní, které pravdivě zachytí skutečnost: doslovným přepisem rozhovorů, technikou proudu vědomí, kdy postup vyprávění ovlivňují bezprostřední asociace, prostřednictvím „náčrtů“ zachycuje detaily drobného výseku skutečnosti. Celek působí mohutným dojmem a patří k nejvýznamějším Kerouacovým knihám.

 A. S. Byatt : Posedlost

Anglista Mitchell objeví koncepty dopisů slavného viktoriánského básníka neznámé ženě. Pátrání ho zavede k profesorce Baileyové, zabývající se tvorbou a životem pozapomenuté básnířky z téhož období. Spolu objeví na venkovském šlechtickém sídle, kde viktoriánská básnířka zemřela, celou bohatou korespondenci obou básníků, jež provázel utajovaný milostný vztah. Pátrání se stává posedlostí, podobně jako byli básníci posedlí svou tvorbou a vášní jednoho k druhému. Autorka brilantně vypráví se skrytou ironií o světě literárních badatelů, univerzitního prostředí i viktoriánské éře nevšední příběh s bohatým dějem.

Zpět

Komentáře nejsou povoleny.